Ini Kaedah Bagaimana Cara Waris Menuntut Harta Pusaka ASNB

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Ini Kaedah Bagaimana Cara Waris Menuntut Harta Pusaka ASNB

Jika berlaku kem4 tian kepada pemilik akaun, waris boleh menuntut wang khairat kem4 tian pemilik asal ASNB dalam masa enam (6) bulan selepas kema tian pemegang akaun. Kalau tidak dituntut, wang tersebut akan dikira hangus.

Dan sekiranya si m4 ti meninggalkan simpanan berjumlah kurang RM5,000.00 (lima ribu ringgit) waris boleh membuat pengeluaran tanpa perlu dirujuk kepada Amanah Raya Berhad.

Sebaliknya, (jika simpanan RM5,000 ke atas) maka wang simpanan si m4 ti akan dirujuk ke Amanah Raya Berhad dan akan melibatkan tuntutan harta pesaka mengikut wasiat (kalau ada) dan pembahagian faraid (yang akan ditentukan oleh Mahkamah Syariah).

Soalan 1. Bagaimanakah saya sebagai waris boleh menuntut baki unit pelaburan atau Harta Pusaka ASNB bagi pemegang unit yang telah men1ng gal dvnia?

Anda perlu menyemak baki unit pelaburan sima ti terlebih dahulu. Sila rujuk Perkhidmatan ASNB untuk maklumat lanjut dan senarai dokumen yang perlu dikemukakan.

Soalan 2. Di manakah saya boleh memohon untuk mendapatkan surat kuasa untuk mentadbir Harta Pusaka ASNB si m4 ti?

Anda boleh memohon mendapatkan surat kuasa di institusi-institusi berikut:

  • Mhkamah Tinggi S1vil (seluruh negeri di Malaysia) atau;
  • Mhkamah Tinggi Sabah / Mhkamah Anak Negeri Sabah/Mhkamah Sy4riah Sabah (bagi Negeri Sabah sahaja) atau;
  • Mhkamah Tinggi Sarawak / Mhkamah Anak Negeri Sarawak (bagi Negeri Sarawak sahaja) atau;
  • Pejabat Tanah dan Daerah (sekiranya ada melibatkan hartanah) atau;
  • Amanah Raya Berhad

Soalan 3. Adakah tempoh tertentu yang ditetapkan untuk waris membuat tuntutan baki pelaburan bagi pemegang unit yang men1nggal dunia?

Tiada. Akaun si m4 ti akan terus dibayar pengagihan pendapatan (jika ada) sehingga baki akaun tersebut dituntut oleh waris.

Soalan 4. Bolehkah saya membuat penamaan bagi sebarang akaun unit amanah ASNB yang telah didaftarkan?

Tidak boleh.

Soalan 5. Bagaimanakah cara pembayaran tuntutan kema tian dilakukan oleh pihak ASNB kepada waris?

Pindah milik iaitu bayaran dibuat dengan memindahkan baki unit dari akaun unit amanah ASNB si ma ti ke akaun unit amanah ASNB waris/waris-waris (di pindah milik ke akaun unit amanah yang sama sahaja).

Soalan 6. Adakah Hibah diterima di ASNB?

Ya, hibah diterima di ASNB dengan syarat hibah dikeluarkan oleh Mhkamah Tinggi Sy4riah dan Mhkamah Tinggi S1vil bagi setiap negeri di Malaysia.

Soalan 7. Apakah dokumen yang diperlukan bagi sima ti yang mening galkan hibah?

Syarat lain bagi hibah sama seperti syarat tuntutan harta pusaka. Sila rujuk Perkhidmatan ASNB untuk maklumat lanjut dan senarai dokumen yang perlu dikemukakan.

Soalan 8. Bagaimana sekiranya si ma ti diisytihar mvflis?

Sekiranya si ma ti masih berstatus mvflis, ASNB akan membuat bayaran terus kepada Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM).

Sekiranya si ma ti sudah bebas dari mvflis, sertakan salinan surat pelepasan daripada Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) dan Perintah Pembatalan dari Mhkamah Tinggi atau Deraf Perintah atau carian rasmi dari JIM Putrajaya (HQ).

Soalan 9. Bagaimana sekiranya saya sebagai waris diisytihar mvflis?

Anda perlu menyemak baki unit pelaburan si ma ti terlebih dahulu.

Jumlah baki unit pelaburan sima ti RM10,000 dan ke bawah;

Sekiranya nama waris yang menuntut diisyitihar mvflis, nama waris lain perlu dikemukakan. Walau bagaimanapun sekiranya nama waris tersebut telah dibebaskan dari status mvflis, sila kemukakan Surat Pelepasan dari Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) dan Perintah Pembatalan dari Mhkamah Tinggi atau Deraf Perintah atau carian rasmi dari JIM Putrajaya (HQ).

Jumlah baki unit pelaburan sima ti lebih dari RM10,000 dan nama waris tersebut tersenarai di dalam Surat Kuasa Mentadbir

Sekiranya nama waris yang tersenarai masih berstatus mvflis, ASNB akan membuat bayaran bahagiannya kepada JIM. Walau bagaimanapun, sekiranya waris tersebut sudah bebas dari status mvflis, sila sertakan salinan Surat Pelepasan daripada Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) dan Perintah Pembatalan dari Mhkamah Tinggi atau Deraf Perintah atau carian rasmi dari JIM Putrajaya (HQ).

Soalan 10. Bagaimana sekiranya waris di dalam surat kuasa mentadbir men1nggal dunia?

Waris kepada waris yang men1nggal dunia boleh membuat Tuntutan Harta Pusaka dengan melengkapkan syarat-syarat tuntutan harta pusaka. Sila rujuk Perkhidmatan ASNB untuk maklumat lanjut dan senarai dokumen yang perlu dikemukakan.

Soalan 11. Bagaimana sekiranya akaun si ma ti mempunyai jumlah RM 0.00?

Anda perlu memaklumkan kema tian si ma ti kepada ASNB melalui surat berserta sijil kema tian. Penutupan akaun akan dibuat oleh pihak ASNB.

Soalan 12. Bagaimana sekiranya si ma ti mempunyai pinjaman/cagaran yang belum diselesaikan?

Anda perlu berhubung dengan Institusi Pemberi Pinjaman untuk menyelesaikan pinjaman/cagaran terlebih dahulu.

Semoga memberi manfaat.

sumber: pewarisanmd

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*