Kesan Kelebihan Bacaan Al Quran Terhadap Otak Dan Badan Manusia

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Kesan Kelebihan Bacaan Al Quran Terhadap Otak Dan Badan Manusia

Dr. Al Qadhi, melalui penelitiannya yang panjang dan ser1us di sebuah klinik di Flo rida Am3 rika Sya4 rikat, berjaya membuktikan hanya dengan mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran, seorang Muslim baik mereka fasih berbahasa Arab ataupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologi yang sangat besar.

Bunyi yang bergerak dari telinga ke otak akan memberi kesan kepada s3l-s3l otak. Saintis baru-baru ini mendapati bahawa bunyi dari bacaan Al-Quran mempunyai kuasa penyembuhan yang menakjubkan. Membaca Al Quran mempunyai kesan menakjubkan pada s3l-s3l dan mampu mengembalikan keseimbangan mereka, otak adalah 0rgan yang mengawal badan dan daripadanya perintah datang ke seluruh 0rgan-0rgan badan terutama sistem imun.

Penurunan kemurungan, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, mengubati berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan oleh orang yang terlibat dalam penyelidikan beliau. Penemuan doktor psikologi ini tidak menentu.

Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mengesan tekanan da rah, degupan jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran elektrik.

Satu sel kan ser mele tup dengan menggunakan frekunsi bunyi bacaan dari Al Quran sahaja ! Itulah sebabnya membaca Al-Quran mempunyai kesan yang hebat untuk merawat kan ser merba haya dan penyakit yang tidak boleh diubati.

Dari hasil uji kajinya dia membuat kesimpulan, bacaan Al Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit.

Kajian Dr. Al Qadni ini diperkuatkan pula oleh kajian lain yang dilakukan oleh doktor yang berbeza. Dalam laporan sebuah kajian yang disampaikan dalam Persidangan Perubatan Islam Ame rika Utara pada tahun 1984, disebutkan, Al-Quran terbukti mampu mendatangkan ketenangan sehingga 97% bagi mereka yang mendengarkannya.

Molekul air membentuk perubahan apabila terdedah kepada bunyi. Bunyi amat memberi kesan kepada air yang kita minum. Jika anda membaca Al Quran di atas air, ciri-ciri air akan berubah dan ia akan membawa kesan Al-Quran kepada setiap s3l dalam badan yang menyebabkan penyembuhan.

Kesimpulan hasil uji kaji tersebut diperkuatkan lagi oleh kajian Muhammad Salim yang diterbitkan oleh Universiti Boston. Objek penelitaannya terhadap 5 orang sukarelawan yang terdiri dari 3 lelaki dan 2 wanita.

Kelima orang tersebut tidak tahu bahasa Arab dan mereka pun tidak diberi tahu bahawa yang akan diperdengarkannya adalah Al-Quran. V1 rus dan kvman juga bergetar dan sangat dipengaruhi oleh getaran bunyi terutama bunyi Al-Quran, ia menghalang mereka dan pada masa yang sama meningkatkan aktiviti s3l-s3l sihat dan menghidupkan s3l-s3l yang terganggu supaya menjadi sedia untuk melawan vrvs dan kvman.

Kajian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbahagi dua sesi, yakni membacakan Al-Qur’an dengan tartil dan membacakan bahasa Arab yang bukan dari Al-Qur’an.

Kesimpulannya, responden mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika mendengar bacaan Al-Qur’an dan mendapatkan ketenangan hanya 35% ketika mendengar bahasa Arab yang bukan dari Al-Qur’an.

Al-Qur’an memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Hal tersebut diungkapkan Dr. Nurhayati dari Malaysia dalam Seminar Kaunseling dan Psikoterapi Islam di Malaysia pada tahun 1997.

Gambar sebenar s3l da rah yang telah didedahkan kepada bunyi dan mula berubah medan elektromagnet di sekitarnya, bunyi bacaan Al Quran mengubah maklumat s3l ini dan menjadikan ia lebih mampu mela wan virvs dan keca catan akibat daripada penyakit maligman.

Menurut kajian, bayi yang berusia 48 jam yang kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur’an dari tape recorder menunjukkan respons tersenyum dan menjadi lebih tenang.

Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar, kita mempunyai Al-Qur’an. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita.

Allah yang telah berfirman, “Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat,” (Surah Al-A’raaf ayat 204)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*