Kebanyakan S1ksa Kvbur Itu Disebabkan oleh Air K3ncing Ramai Tak Tahu, Astagfirullah.

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

Kebanyakan S1ksa Kvbur Itu Disebabkan oleh Air K3ncing Ramai Tak Tahu, Astagfirullah.

Ibnu Abbas ra mengisahkan bahawa suatu hari Rasulullah saw melintasi dua makam, lalu beliau berkata, “Sesungguhnya mereka berdua sedang dis3ksa, mereka bedua dis3ksa bukan disebabkan melakukan dosa besar. Salah satu daripada mereka dis3ksa kerana TIDAK SAMPAI BERSIH SAAT BERSUCI dari BUANG AIR KECIL. “Seorang perempuan Y4hudi menemui Aisyah seraya berkata,

“Sesungguhnya az4b kvbur itu disebabkan air k3ncing.” Mendengar perkataannya, Aisyah berkata, “Engkau bohong.” Perempuan Yahvdi itu menjelaskan, “Kerana air k3ncing itu mengenai kulit dan pakaian.” Kemudian Rasulullah saw keluar untuk mengerjakan solat,

Sedangkan suara kami semakin keras terdengar (kerana ribut). Mendengar keributan ini Rasulullah saw bertanya, “Ada apa ini?” Aisyah pun meceritakan kepadanya apa yang telah dikatakan oleh perempuan Y4hudi tadi, selepas Rasulullah saw bersabda, “Dia memang benar.”

Abdul Rahman bin Hasaah mendengar Rasulullah saw bertanya, “Tahukah kamu apa yang telah menimpa salah seorang Bani Isr4il? Dulu, saat mereka terkena air k3ncing, mereka akan membersihkannya dengan mem0tong pakaian yang terkena percikan air k3ncing tersebut. Melihat perbuatan ini, orang itu melarang mereka, maka dia pun di4zab dalam kvburnya.

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Huraihah ra secara mauquf, Rasulullah saw bersabda,

“Kebanyakan s1ksa kvbur itu disebabkan air k3ncing.”

Pada suatu malam Abdullah bin Umar pergi ke rumah seorang perempuan tua yang di hampiran rumahnya terdapat perkvburan. Lalu dia mendengar suara lirih yang berkata,

“K3ncing, apa itu k3ncing? Gayung, apa itu gayung?” Abdullah bin Umar pun berkata, “Cel4ka, apa yang terjadi?”

Perempuan tua itu menjawab, “Itu adalah suara suamiku yang tidak pernah bersuci dari buang air kecil. “Mendengar penjelasan tersebut,

Abdullah bin Umar berkata, “Cel4kalah dia! Unta sahaja kalau kencing bersuci, tapi dia malah tidak peduli. “Perempuan tua itu kembali menuturkan kisah suaminya.

Ketika suamiku sedang duduk, ada seorang lelaki mendatanginya seraya berkata, “Berilah aku minum, aku sangat haus. “Suamiku malah berkata,” Engkau membawa gayung sedangkan gayung kami bergantung. “Orang itu berkata,” Wahai tuan, berilah aku minum, aku hampir ma ti kehausan. “Suamiku berkata,” Engkau membawa gayung.”

Akhirnya lelaki yang meminta air untuk minum itu mening gal dunia. Setelah itu, suamiku juga mening gal dunia. Namun sejak hari pertama dia mening gal dunia, seringkali terdengar suara suamiku dari arah perku buran,

“K3ncing, apa itu k3ncing? Gayung, apa itu gayung?”

Nauzubillah min dzalik, ternyata perkara kecil saja boleh menyebabkan kita mendapat s1ksa ku bur ya? Banyak orang memandang remeh bersuci selepas buang air kecil (kurang bersih bahkan tidak bersuci sama sekali), padahal hal yang remeh itu boleh menjadi mal4pet4ka ketika kita masuk pada Alam Barzakh.

“Ya Allah, lindungi kami semua dari s1ksa ner4ka, s1ksa kvbur, fit nah dunia & alam barzakh, dan fit nah yang ditimbulkan oleh d4jjal, amin. ”

Sumber: Islamituindah.info

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*