6 Perkara Yang Membatalkan Syahadah. Jangan Main Main

Join Telegram Taman Ilmu Di Bawah

Telegram

6 Perkara Yang Membatalkan Syahadah. Jangan Main Main

Secara dasar utama terdapat sepuluh hal yang boleh membatalkan keislaman seseorang.

1. Syirik (Nauzubillah… Mohon Perlindungan Allah Daripada Kesyirikan)

Syirik membawa maksud ‘menyamakan selain-NYA dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah
Lantaran syirik adalah batil yang paling batil, kezaliman yang paling zalim, mak siat yang paling k3ji kerana menyamakan makhluk yang bersifat pinjaman dan lemah dengan Khaliq yang maha sempurna dari segala sisi.

“Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan ) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun” (Al-Maa-idah:72)

2. Menjadikan Makhluk Tertentu Sebagai Perantara Antara Dirinya Dengan Allah;

Umpamanya berdoa/memohon syafaat serta bertawakal kepada perantara tersebut. ( Nauzubillah… mohon perlindungan Allah daripada kesyirikan)

Berwaspadalah kita dengan hal yang kedua ini. Para ulama bersepakat bahawa hal sedemikian disebut kekufuran. Amatlah baha ya bagi umat Islam yang kekurangan pengetahuan rendah. Seperti meyakini bomoh, meyakini sesama makhluk. Kita dituntut berikhtiar tetapi tidak boleh memutuskan terhadap konsep tauhid. Manusia sendiri terbatas dan yang mengizinkan dan menyembuhkan tetaplah Allah yang maha berkuasa.

Antara Allah dan makhluknya tidak ada perantara, sebab itulah kita boleh sahaja terus berdoa memohon kepadaNYA. Ingatlah barangsiapa yang mengadakan perantara antara dirinya dengan Allah dalam memperoleh manafaat dan menolak mudharat; baik perantara itu berupa malaikat, nabi, ku buran, mahupun yang lainnya, mempersembahkan sembe lihan, bertawakal kepada selain-NYA, maka telah jatuh kepada ku fur.

3. Tidak Mengk4firkan Orang-Orang Musyrik.

Begitu pula meragukan kek4firan mereka atau membenarkan pendapat mereka, barangsiapa yang melakukan hal tersebut maka dia telah k4fir. . ( Nauzubillah… mohon perlindungan Allah daripada kesyirikan)

Keislaman seseorang tidak sempurna selama mana dia belum mengk4firkan orang-orang musyrik. Jika ragu dan bimbang atau berkata ”Tidak ada masalah dengan mereka” setelah adanya kejelasan mengenai kek4firan mereka, maka dia termasuk k4fir seperti mereka.

Masalah ini kurang diambil perhatian oleh kebanyakan orang yang mengaku bersyahadah. Ada yang terjerumus tanpa disedari. Ada yang tidak mengk4firkan orang yang terjerumus ke dalamnya sehingga dia menjadi sama sepertinya, jika telah dikemukakan hujah kepadanya.

Termasuk kategori membenarkan pendapat mereka, setiap orang yang menilai baik sesuatu yang bertentangan dengan Islam, baik dari Yahudi, Nasrani, Sosialisme, Sekularisme, mahupun kelompok k4fir dan s3sat lainnya.

4. Berkeyakinan Bahawa Selain Petunjuk Allah Melalui Rasulullah Saw Adalah Lebih Sempurna.

Atau hvkum selain hvkum Allah lebih baik. Contohnya adalah orang yang lebih mengutamakan hvkum taghut daripada hvkum yang allah tetapkan maka dia adalah k4fir. . ( Nauzubillah… mohon perlindungan Allah daripada kesyirikan)

Perhatikan dan kaji apa yang menimpa orang-orang yang menolak hvkum Allah dan Rasul-NYA. Memilih hu kum buatan manusia yang penuh kekurangan, segalanya tidak dapat memberi manafaat kepada sirinya sendiri apalagi orang lain, dan tidak juga boleh mencegah mudharat, musibah, s1ksaan, kekacauan, kezaliman dan ketidakamanan.

5. Membenci Sesuatu Yang Dibawa Rasulullah Saw Sekalipun Dia Mengamalkannya.

Barangsiapa yang melakukan maka dia telah kfir. . ( Nauzubillah… mohon perlindungan Allah daripada kesyirikan)

Keadaan ini termasuk dalam satu kemunafikan i’tiqadi (keyakinan). Barangsiapa membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah saw, apalagi membenci Al-Quran, misalnya membenci amal maaruf nahi mungkar, atau membnci orang yang menegakkannya ataupun yang lain yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan Hadith, maka dia telah kfir.

6. Mengolok-Olok Sesuatu Dari Ajaran Rasulullah SAW, Pahala Atau Azab Allah.

Orang yang melakukan ini dihukum kafir. (Nauzubillah… mohon perlindungan Allah daripada kesyirikan)

” Katakanlah ”Apakah dengan Allah, ayat-ayatNYA, RasulNYA kamu selalu berolok-olok?’ Tidak usah kamu beralasan (minta maaf) kerana kamu telah kafir sesudah beriman..” ( At-Taubah: 65-66)

Melalui Fathul Majiid; Abdurrahman Bin Hasan merakamkan ”Orang yang bercanda dengan hal itu (sesuatu yang disebutkan di dalamnya nama Allah, al-Quran, Rasulullah saw), maka dia telah kfir.

Jangan sekali-kali meremehkan atau membuat bahan lawak atau bergurau dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah saw.

Akhirnya sentiasalah memohon hidayah dan keselamatan di dunia dan akhirat kepada Allah swt bagi diri kita sendiri, keluarga, saudara-saudara, sahabat-sahabat dan semua kaum muslimin. Sesungguhnya kita semua tiada daya dan upaya melainkan segalanya atas keizinanNYA dan hanya milik Allah Yang maha tinggi lagi maha agung.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*